AceastA? StructurA? de Economie SocialA? v a funcE�iona ca Unitate ProtejatA? AutorizatA? fA?rA? personalitate juridicA?. Personalul angajat al UPA sunt persoane (tineri) cu dizabilitA?E�i E�i cunoE�tinE�e IT, care A�n acest moment A�E�i gA?sesc cu greu un loc de muncA?.

 

FuncE�ionA?nd ca Unitate ProtejatA? AutorizatA? viagra segura. onform c HotA?rA?rii de Guvern nr. 268/2007, va oferi servicii de consultanE�A? E�i dezvoltare organizaE�ionalA? pentru firme E�i instituE�ii. Segmentul de piaE�A? prioritar A�l constituie entitA?E�ile private sau bugetare, cu profit sau non-profit, care au mai mult de 50 de angajaE�i E�i care pot opta, conform Legii 448/2006 pot achiziE�iona servicii oferite de UnitA?E�ile Protejate Autorizate orologi replica ca alternativA? la plata sumelor echivalente cA?tre bugetul de stat. AvA?nd A�n vedere efectele crizei financiare cu care societatea se confruntA?, marea majoritate a instituE�iilor, publice sau private, au A�nceput sA?-E�i diminueze bugetele de investiE�ii, mergA?nd foarte mult pe recondiE�ionare E�i reparare, precum E�i pe asigurarea mentenanE�ei a ceea ce existA? A�n dotare. Astfel, UPA nou creatA? poate sprijini replica watches uk prin recondiE�ionarea E�i reconstituirea unor echipamente de calcul din cele uzate la nivelul instituE�iei, sau poate oferi spre vA?nzare echipamente de calcul recondiE�ionate existente A�n stocul UPA. Toate aceste activitA?E�i reduc costurile instituE�iilor E�i de asemenea contribuie E�i la protejarea mediului.

 

Un alt segment de piaE�A? este constituit din persoane fizice E�i familii care deE�in calculatoare E�i tehnicA? de calcul, iar numA?rul acestora fiind A�n continuA? creE�tere. UPA va recupera echipamente defectate sau cele pa care acestea le considerA? uzate moral E�i va recondiE�iona E�i revinde echipamente atA?t societA?E�ilor cA?t E�i persoanelor fizice.

 

Puncte tari:
a�? serviciile se diferenE�iazA? considerabil de cele ale altor forme de organizare, prin avantajul AYi oportunitatea oferite clienE�ilor de a achiziE�iona serviciile de mentenanE�A? tehnicA? de calcul fA?rA? a se face efort bugetar suplimentar, folosind A�n acest scop sume care altfel au destinaE�ia bugetului de stat.
a�? PiaE�a IT A�n continuA? creE�tere, RomA?nia fiind una din E�A?rile cu o tendinE�A? crescA?toare privind utlizarea calculatorului;
a�? TendinE�a din ce A�n ce mai mare a consumatorilor de a proteja mediul E�i de a recondiE�iona E�i recicla orice tip de produse;
a�? Rolul social al afacerii.

AI NEVOIE DE AJUTOR SAU DE CONSULTANTA IN IT, APELEAZA CU INCREDERE LA NOI!